החשבון שלי

מהחוויה של בתי הספר עם מִפרשׂ וָעוגן:

המקום הרגשי, היכולת לבטא את שעל ליבי ביומן אישי תוך שילוב תכנים רגשיים מתחבר מאוד לכל נושא ה־SEL שהוא חלק בלתי נפרד מהתרבות והשיח בבית הספר שלי. מהרגע הראשון הילדים מאוד התחברו לתוכנית, לכתיבה ביומן, ולחיבור לאני, לתחושות ולרגשות שלי. הליווי צמוד, משמעותי ומאוד תומך. אני ממליצה בחום לבתי ספר לאמץ את התוכנית ולקנות את […]

6 Things to Put in design

Design guides are an invaluable tool for maximizing design team output, and for ensuring a consistent brand identity.

When Slower UX Is Better UX

It’s true that 47 % of people want web pages to load in two seconds or less (and 40 % abandon sites that take three seconds to load).

How to Start when You Don’t Know where to Start

You’ve been working on a startup, design, or project and know that you need some customer validation to move on to the next step. If you’ve never planned and executed a research project before, it might feel like a big task. But it doesn’t have to be!

Practice Safe Design. Always Use a Strategy.

The single largest problem that continues to hinder interactive design from really coming into its own is the fact that designers allow their work to be led more by technology or production techniques and not creative thinking that creates a user experience or concept that will resonate with the consumer.

Wearable App Design Basics

It’s hard to argue that wearable look to be the next big digital design frontier and as a result there have been a rush of articles and design concepts surfacing over the past year trying to show off the possibilities of this new platform.