הצטרפות לקהילת מפרש ועוגן

אנו בחוֹלָם מזמינים את קהילת ההורים להיות חלק בלתי נפרד מהתהליך והעשייה בבית הספר. אם בית הספר של הילדים שלכם משתתף בתוכנית ״מִפרשׂ וָעוגן״ מוזמנים להצטרף לקהילה ולקבל תכנים משלימים לפעילות עם הילדים – לקראת השינה, בחופשות ועוד.

שם פרטי *
שם משפחה *
דואר אלקטרוני *
טלפון נייד *
ת.ז הורה
תאריך לידה של ההורה
סיסמה *
אימות סיסמה *
אני חלק מקהילת בית הספר *

אם אינכם מוצאים את בית הספר ברשימה, נא רשמו "לא נמצא"

ילדים במערכת החינוך *
שם פרטי (ילד/ה ראשונ/ה): *
שם משפחה *
ת״ז *
תאריך לידה *
כיתה *

שם פרטי (ילד/ה שני/יה):
שם משפחה
ת״ז
תאריך לידה
כיתה

שם פרטי (ילד/ה שלישי/ת):
שם משפחה
ת״ז
תאריך לידה
כיתה

שם פרטי (ילד/ה רביעי/ת):
שם משפחה
ת״ז
תאריך לידה
כיתה

שם פרטי (ילד/ה חמישי/ת):
שם משפחה
ת״ז
תאריך לידה
כיתה